Mogen ouders op school komen? Update 7 juni

Oudercontacten organiseer je best online. In uitzonderlijke omstandigheden mag je leerlingen en ouders fysiek ontvangen, bijvoorbeeld als ze weinig toegang hebben tot digitale communicatie. Doe dat op afspraak, met maximaal 3 personen en enkel als er geen andere leerlingen op school zijn.

Hoe organiseer je proclamaties? Update 12 mei

Hoe organiseer je proclamaties? Corona dwingt onderwijsinstellingen om anders om te gaan met proclamaties dan voorheen. Een proclamatie is echter een zeer belangrijk overgangsritueel in het leven van kinderen en jongeren. Onderstaand kader maakt duidelijk hoe de scholen dit schooljaar feestelijk kunnen afsluiten met hun afstuderende leerlingen. Mogelijk komen er […]

Hoe kan het onderwijspersoneel zich preventief laten testen? Update 3 mei

Onderwijspersoneelsleden kunnen zich op verschillende manieren laren testen. De onderwijsinstelling vraagt via dit e-formulier de inloggegevens aan waarmee een personeelslid een afspraak kan maken in een testcentrum van het Rode Kruis Vlaanderen. Dit formulier is toegankelijk voor medewerkers die in Mijn Onderwijs toegangsrechten hebben tot het thema “Personeel” (volwassenonderwijs) of […]

Mag ik een klasgroep laten testen voor vertrek op een meerdaagse uitstap? Update 20 mei

Neen, dat is niet zinvol.  De zelftesten en sneltesten worden gebruikt in het kader van preventieve screening. Dat betekent dat je regelmatig een zelftest of sneltest doet. Wie bij een zelftest of sneltest een positief resultaat heeft, moet nadien een PCR-test afleggen. De aanvragen daarvoor worden gedaan bij de preventieadviseur-arbeidsarts, de huisarts of […]

Wie mag sneltesten op school afnemen? Update 4 mei

Zowel de afname als de interpretatie van de testresultaten is een medische handeling en mag dus enkel door een arts, verpleegkundige of daartoe opgeleid personeel, onder supervisie van een arts gebeuren. Ook de opleiding gebeurt onder leiding van een arts. Je kan de arbeidsarts inschakelen. Dat is echter geen verplichting.

Hoe worden zelf- en sneltesten bewaard? Update 4 mei

Om onbetrouwbare resultaten te voorkomen, is het van belang dat de snel- en zelftesten correct worden bewaard. De testen moeten bewaard worden op kamertemperatuur (tussen 15-30°C) en mogen zeker niet ingevroren of gekoeld worden want dat kan tot een onbetrouwbaar testresultaat leiden. Bij warm weer let je erop dat de […]