Binnen welk kader worden sneltesten binnen onderwijs ingezet? Update 25 januari

Sneltesten worden ingezet in het kader van het contactonderzoek van het CLB. Leerlingen en personeelsleden die door het CLB als hoogrisicocontact geïdentificeerd zijn, worden uitgenodigd door het CLB om een sneltest te laten afnemen. Het CLB werkt hiervoor samen met daartoe opgeleide vrijwilligers van het Rode Kruis.

Sneltesten geven binnen het kwartier een positief of negatief resultaat voor een mogelijke besmetting met COVID 19. Hierdoor kunnen superverspreiders en eventuele clusterbesmettingen sneller opgespoord worden. Sneltesten laten toe om de situatie binnen de schoolmuren beter in kaart te brengen en de nodige maatregelen te nemen waardoor er niet onnodig moet worden overgegaan tot (gedeeltelijke) sluiting van de school.

Sneltesten zijn geen screeningstool. Het testresultaat zegt enkel iets over een mogelijke besmetting op het moment van de testafname. Het is mogelijk dat iemand kort na een test besmet raakt en alsnog anderen kan besmetten voordat hij zelf ziek wordt of opnieuw getest wordt.

De inzet van sneltesten is beperkt tot het leerplichtonderwijs. Kleuters worden conform de federale teststragie niet onnodig getest en behoren niet tot de doelgroep. Leerlingen van het lager en secundair onderwijs behoren wel tot de doelgroep. Ook onderwijspersoneel van het kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs, de internaten en de IPO’s behoort tot de doelgroep. De betrokken CLB’s informeren leerlingen en personeelsleden die als hoogrisicocontact geïdentificeerd zijn en nodigen hen uit om een sneltest vrijwillig te laten afnemen. De afname gebeurt door vrijwilligers van het Rode Kruis Vlaanderen.

Leerlingen en personeelsleden die buiten de schoolmuren nauw contact hadden met een besmette persoon, komen niet in aanmerking voor een sneltest.

Heeft dit artikel u verder geholpen?