Studie voor meerdere contactbubbels tegelijk in één groter lokaal? Kan dat?

Vermijd in principe zoveel mogelijk een vermenging van klasgroepen. Bij voorkeur zet je iedere klas in een apart lokaal. Lukt dat niet, dan zal de risicoanalyse (van de interne preventiedienst) aangeven welke maatregelen je moet nemen om leerlingen van verschillende klassen samen in één lokaal veilig te laten samen zitten.

In ieder geval moet er voldoende fysieke afstand zijn tussen de klasbubbels onderling (lokaal moet dus voldoende groot zijn en goed geventileerd kunnen worden) en blijft de mondmasker verplicht.

Heeft dit artikel u verder geholpen?