Gaan stages en duaal leren door? Update 23 maart

De stages en duaal leren gaan door als de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd kunnen worden die van toepassing zijn op de werkplekken. Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd.

De nieuwe regels rond quarantaine (beslissing 22 maart tot paasvakantie) hebben mogelijk ook een invloed op stages en duaal leren. Leerlingen die minder dan 48 uur voor de besmetting nog contactonderwijs hadden samen met een besmette leerling, moeten in quarantaine. Zij kunnen dus niet naar hun stageplek of werkplek in het kader van duaal leren.

Leerlingen die geen contact hadden met de besmette leerling 48 uur voor de besmetting (omdat ze op hun werkplek waren), mogen wel nog op stage of naar de werkplek. Mogelijk heeft de quarantaine van hun medeleerling wel impact op de eventuele verdere organisatie van het contactonderwijs.

Meer informatie: vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/alternerende-opleidingen-coronavirus

Heeft dit artikel u verder geholpen?