Geldt het samenscholingsverbod ook voor leerlingen secundair onderwijs? Update 18 november

Klasgroepen basis- én secundair onderwijs mogen buiten de schoolmuren om te sporten of te bewegen, die uitstappen beschouwt men niet als extra-murosactiviteiten.

Maar wat dan met het samenscholingsverbod voor +12-jarigen? Mag mijn klas van het secundair zich wel samen buiten verplaatsen?

Ja, dat mag. Die activiteiten vormen een uitzondering op het samenscholingsverbod voor meer dan vier personen van meer dan 12 jaar – zie artikel 15 van het MB van 28 oktober 2020 zoals gewijzigd door het MB van 1 november.

Uiteraard respecteer je bij de activiteit of de verplaatsing naar de activiteit wel de nodige veiligheidsmaatregelen en hou je voldoende afstand tot ‘derden’.

Zorg wel voor een attest voor de begeleidende leraar voor het geval er een controle zou zijn. Je kunt eventueel gebruik maken van het  voorbeeldattest.

Heeft dit artikel u verder geholpen?