Hoe als school omgaan met grensoverschrijdend leerlingenverkeer? Update 14 januari

De interministeriële conferentie Volksgezondheid heeft meer duidelijkheid gegeven over het grensoverschrijdende leerlingenverkeer. Leerlingen (en personeelsleden) die in het buitenland wonen en zich regelmatig verplaatsten moeten niet bij elke grensovergang in quarantaine en moeten zich niet telkens opnieuw laten testen als ze naar ons land komen of naar hun land terugkeren. Een soortgelijke uitzondering wordt gemaakt voor grensarbeiders.

Concreet gaat het bijvoorbeeld over:

  • buitenlandse leerlingen die hier op internaat zitten en tijdens het weekend naar huis gaan;
  • schipperskinderen die in het weekend naar hun ouders over de grens gaan;
  • leerlingen waarvan één ouder in het buitenland woont;
  • leerlingen en cursisten die dagelijks de grens oversteken om hier les te volgen.

Zij moeten wél nauwgezet de veiligheidsmaatregelen naleven, zowel in België als in de buurlanden. Zij moeten extra gesensibiliseerd worden om zich op tijd te laten testen in geval van symptomen. In afwachting van het resultaat moeten ze wel in quarantaine.

Opgelet! Studenten die zich slechts uitzonderlijk verplaatsen — zoals buitenlandse leerlingen en studenten die in ons land op kot zitten en langer dan 48 u. in ons land blijven  — volgen de gewone regels in verband met quarantaine en testen. Aan hen wordt aangeraden om op tijd terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor de examens starten. Als dat onmogelijk is, wordt ‘examen afleggen’ gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing, als de student de periode ervoor en erna in quarantaine doorbrengt.

Heeft dit artikel u verder geholpen?