Hoe maak ik mezelf weerbaarder tegen stress in deze buitengewone situatie?

Als u stress ervaart kan u surfen naar https://stressbalancer-­‐onderwijs.idewe.be.

StressBalancer    is     samengesteld     om     u    meer     weerbaar     te     maken     tegen    stress    en    uitputting.    Dat    gebeurt    aan    de    hand    van    een    online    vragenlijst    die    slechts    enkele    minuten    in    beslag    neemt    om    te    beantwoorden.    Op    basis    van    uw  antwoorden    krijgt    u   een    stressprofiel    en    een    doelgerichte    training    met    oefeningen    en    tips.    U  krijgt    handvaten    aangereikt    waarmee    u    de    stresserende    werksituaties    beter    de    baas    kunt.

Omdat    het    onderwijzend    personeel    door    het    coronavirus    en    de    heropstart    van    de    scholen     onder     extra     druk     staat    en     met     heel     wat     vragen     en     bezorgdheden    geconfronteerd       wordt,       heeft IDEWE       een       nieuwe       module       in    StressBalancer    toegevoegd     specifiek    voor     werknemers     in     het     onderwijs.     De    specifieke     oefeningen     kunnen     u     helpen     om     mentaal     weerbaarder     te     worden     in    deze    uitzonderlijke    tijden.    We    geven    u    praktische    tips    over    hoe    u    kan    omgaan    met    herkenbare    situaties.

Heeft dit artikel u verder geholpen?