Kan de school een info-/ouderavond organiseren?

In het draaiboek Secundair onderwijs:

Dit mag in fase groen (geen risico), maar vanaf fase geel (laag risico), oranje (matig risico) en rood (hoog risico) wordt de aanwezigheid van ouders op school vermeden. Er wordt verwacht dat ouders hun kinderen aan de poort afzetten en weer ophalen. In een aantal gevallen kunnen ouders wel op school komen (basis- en secundair onderwijs): 

Wanneer je een vraag of probleem hebt, neem dan zeker contact op met de school. De school bekijkt of het noodzakelijk is om een overleg te houden op school. De school laat dan aan jou weten waar je verwacht wordt en welke veiligheidsmaatregelen je moet naleven. 

Voor gesprekken met ouders waarvoor telefonische of digitale communicatie niet wenselijk of niet mogelijk is (bv. omwille van complexiteit of gevoeligheid van het onderwerp,  taalproblematiek).

De voorbeelden zijn niet-limitatief en kunnen door een school uitgebreid worden na risicoanalyse. 

In fase geel 

Volg steeds de basisregels: 

  • Social distancing, respecteer 1.5 meter afstand  
  • Volg handhygiëne, nies- en hoesthygiëne 
  • Draag een mondmasker (verplicht in secundair voor iedereen) 
  • Zorg voor mentale veerkracht  
  • Bij ziektesymptomen blijf je thuis 
  • Voorzie in een continue verluchting 

Het moet gaan om een essentiële bijeenkomst. In het draaiboek worden twee bijeenkomsten opgesomd waaraan ouders kunnen deelnemen: proclamaties en participatieraden. Ouderinfoavonden voor nieuwe leerlingen zijn ook  toegelaten. Contact met ouders van nieuwe leerlingen worden gezien als essentiële bijeenkomst. Voor andere groepen kan de directie beslissen of het al dan niet essentiële bijeenkomsten betreft. Daarom is een risicoanalyse nodig.  Voor de risicoanalyse zijn volgende factoren belangrijk: blootstelling, kans en gevolg. 

Blootstelling: de school organiseert een extra activiteit waarbij meerdere personen worden samengebracht die anders niet samen worden gebracht. We stellen de ouders van onze leerlingen extra bloot aan het gevaar op besmetting. 

Kans: de school organiseert een extra activiteit waarbij meerdere personen worden samengebracht die anders niet samen worden gebracht. Dat maakt de kans op een besmetting groter. Naargelang de kleurcode, stijgt de kans. Enkel bij kleurcode groen is de kans gering. De kans is nooit zero. 

Gevolg: Als er een besmetting is, kan het gevolg erg zwaar zijn. Wereldwijd is er gemiddeld 3% kans op sterven uit de groep van de vastgestelde besmettingen. Andere gevolgen zijn mogelijk: besmetting personeelsleden met als gevolg lesopschorting, imagoschade… 

Bijkomende maatregelen als de directie de bijeenkomst als essentieel beschouwt en dus de bijkomende risico’s aanvaardbaar vindt:

     De bijeenkomst gebeurt buiten de schooluren waarbij er geen andere leerlingen of personen aanwezig zijn op school dan deze essentieel voor de bijeenkomst. 

     Maximum toegelaten aanwezigen is niet groter dan klasbubbel. Dat wil zeggen of één ouder per leerling of wanneer de klas in twee groepen gesplitst wordt, twee ouders per leerling. De leerlingen zijn niet aanwezig. 

     We zullen geen groepen van ouders van klasgroepen samen zetten. 

     Spreiding waarbij het blootstellingsrisico daalt: 

     spreiding in tijd: 

organiseer de infomomenten gespreid in de avond (binnen komen, school verlaten) 

organiseer de infomomenten gespreid in de week en in de maand 

organiseer zodanig dat de ouders niet lang op school zijn. Wees erg beknopt in de essentiële uitleg. Beperk tot een uur.

     spreiding in de ruimte: 

plaats de personen uit de gezinsbubbel op 1,5 meter of ruimer van elkaar. Duidt aan waar personen mogen zitten. 

    spreiding van de informatie 

Geef op voorhand info die je zal brengen. Vragen kunnen dan gerichter gesteld worden. Soms hebben ouders voldoende aan die info en kunnen ze kiezen om niet aanwezig te zijn en zo het risico te vermijden. Ze bepalen dus zelf hoe essentieel de bijeenkomst is voor hen.

Vermijden van besmetting door contact: geef info(verwijzers) later of vroeger door via digitale weg of via de leerling. Geef geen documenten mee op het infomoment. 

Toezicht op de maatregelen vermindert de kans op besmetting: zorg er voor dat er een duidelijke begeleiding is en dat personen worden aangesproken als de maatregelen niet strikt worden gevolgd. 

 

In fase  oranje en rood: alles wordt opgeschort, dan verloopt alles zo veel mogelijk digitaal of telefonisch. Individuele oudercontacten kunnen plaatsvinden volgens het advies oudercontact. 

Heeft dit artikel u verder geholpen?