Mag een school extra-murosactiviteiten organiseren? Update 11 mei

Daguitstappen (binnen en buiten) zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school (dus geen openbaar vervoer). Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Buitenschoolse activiteiten gaan door in de eigen klasgroep.

Vanaf 1 juni kunnen één- of meerdaagse uitstappen worden georganiseerd met meerdere klasgroepen, ook wat het vervoer betreft (geen openbaar vervoer). Organiseer de uitstap bij voorkeur zo laat mogelijk in juni. Bij verplaatsingen per autocar zijn meerdere klasgroepen per toestel toegelaten als er voldoende afstand tussen de klasgroepen is en er voldoende ventilatie is. Lees meer in het busprotocol georganiseerd vervoer (p. 15-17)

Heeft dit artikel u verder geholpen?