Kan een stageplaats voor aanvang van stage een negatieve test eisen van een stagiair? Update 12 april

Een stageplaats kan aan stagiairs net zoals aan haar werknemers niet vragen dat men bewijs aflevert van een negatieve COVID-19-test. Testen is immers niet verplicht.

Een PCR -Test is alleen verplicht voor personen die een hoog risicocontact hadden met een indexpatiënt of als een arts bevestigt na een snel-of zelftest. Iedereen die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een rode zone moet zich ook laten testen, maar daar is een uitzondering op voor leerlingen, cursisten en studenten in het kader van hun studies.

Snel- en zelftesten zijn enkel preventief te gebruiken en kunnen nooit als bewijs voor toegang tot een stageplaats ingeschakeld worden.

Testen voor aanvang van een stage is bovendien niet nuttig: het gaat om een momentopname zonder garantie dat de stagiair de dag nadien niet besmettelijk is. Het strikt volgen van de regels rond hygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn essentieel, alsook het zich laten testen (in plaats van op stage te gaan) indien de stagiair symptomen zou hebben.

Indien stageplaatsen ondanks bovenstaande informatie toch zouden eisen dat een stagiair voor de aanvang van een stage wordt getest dan kan dat via de arbeidsarts verlopen. CLB’s staan niet in voor het testen van stagiairs in functie van de aanvang van een stage. Indien er om praktische redenen toch via de huisarts wordt gegaan, dan kunnen de kosten van een PCR-test voor de aanvang van een stage nooit op de stagiair of de onderwijsinstelling verhaald worden. Indien de stageplaats gebruikt maakt van snel- en zelftesten dan wordt aan de stagiaires de nodige info ter beschikking gesteld om de test te kunnen ondergaan.

 

Heeft dit artikel u verder geholpen?