Kan Tijdelijk onderwijs aan Huis (TOAH) nog of moet dit online?

Naast TOAH via afstandsonderwijs, kunnen leraren onder bepaalde voorwaarden ter plekke gaan. De behandelende arts moet dan bepalen:

  • of het aangewezen is dat een leerkracht op de verblijfplaats van de leerling komt om er individueel onderwijs te geven;
  • welke veiligheidsmaatregelen (afstand tussen personen, beschermend materiaal, duurtijd, voorwaarden gekoppeld aan de persoon …) nodig zijn.

De school en het eventuele ziekenhuis zijn verantwoordelijk voor het aankopen en voorzien van het nodige beschermend materiaal opdat het TOAH-traject kan plaatsvinden. Er mogen geen kosten worden doorgerekend aan de ouders.

TOAH is mogelijk voor zieke leerlingen. Daarnaast wordt TOAH ook mogelijk gemaakt voor leerlingen die omwille van een verhoogde kwetsbaarheid van de leerling zelf of van iemand uit zijn of haar omgeving niet naar school kan gaan. TOAH kan voor deze leerlingen enkel als een attest van een arts de afwezigheid van de leerling verantwoordt. De periode van opgebouwde afwezigheid begint in deze situatie pas te lopen op het moment dat het onderwijsaanbod van de school terug opstart.

Heeft dit artikel u verder geholpen?