Mag een personeelslid weigeren om gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen?

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat mondmaskers verplicht zijn voor personeel in alle onderwijsniveaus.

Wanneer een personeelslid weigert deze persoonlijke beschermingsmiddelen te hanteren, zal een gesprek noodzakelijk zijn. Door te weigeren een mondmasker te dragen, brengt dit personeelslid namelijk zichzelf, de collega’s en de leerlingen in gevaar. Als iemand blijft weigeren om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zijn er maar enkele acties mogelijk:

  • een afsprakennota ;
  • een tuchtprocedure (voor personeelsleden TADD en VB);
  • een ontslag wegens tekortkoming aan de plichten (voor personeelsleden TABD).

Veel belangrijker dan deze acties, is het vooraf duidelijk informeren van alle personeelsleden over het belang van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarbij kan verwezen worden naar de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Heeft dit artikel u verder geholpen?