Mogen derden op school komen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen? Update 14 april

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs

De ondersteuners blijven hun kerntaak uitoefenen. Ze bieden ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, de schoolteams en hun leerkrachten. Het is niet de bedoeling dat ondersteuners andere taken uitvoeren.

Ondersteuners zijn essentiële derden en zijn op school toegelaten. Ze ondersteunen op school indien digitale ondersteuning niet haalbaar of wenselijk is en wanneer hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de lesdoelstellingen en in functie van de begeleiding van leerlingen. Ondersteuningsteams en de scholen voor gewoon onderwijs maken samen de inschatting of ondersteuning op school dan wel op afstand wordt gegeven. Dat kan verschillen per ondersteuningstraject en volgens de ondersteuningsnoden van leerlingen, leerkrachten en schoolteams.

Ondersteuning kan naargelang de fase en de ondersteuningsnoden een andere vorm krijgen, naargelang of leerlingen les volgen op school of via afstandsonderwijs.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen op school, bieden ondersteuners  waar dat nodig is ondersteuning in de school . Houd op vlak van veiligheidsmaatregelen en gebruik van beschermingsmateriaal rekening met de geldende veiligheidsmaatregelen per pandemiefase.

Betrek en informeer in dit proces ook ouders en leerlingen.

Leerlingen die deeltijds naar school gaan of afstandsonderwijs volgen

  • Voor leerlingen in de 2de of 3de graad van het secundair onderwijs die (deeltijds) afstandsonderwijs volgen, kan ondersteuning op school plaatsvinden wanneer de leerlingen op school zijn en kan ondersteuning van op afstand geboden worden wanneer de leerlingen afstandsonderwijs volgen. Ondersteuning wordt steeds verder gezet en gebeurt altijd volgens de ondersteuningsnoden van leerlingen en leerkrachten. De ondersteuner bepaalt samen met de leerkracht, de leerling en zijn ouders hoe de ondersteuning vorm krijgt.
  • Ook voor leerlingen basisonderwijs die door lokale veiligheidsmaatregelen of een tijdelijke quarantaine niet naar school kunnen, gebeurt de ondersteuning in een periode van afstandsonderwijs vanop afstand.
  • Afstandsonderwijs kan ook voor andere of bijkomende ondersteuningsnoden zorgen:
  • Ondersteuning zoals planning, structuur, verduidelijking van opdrachten kan bv. telefonisch of digitaal opgenomen worden. Stem daarvoor af met de leerling zelf en zijn ouders.
  • Ook de ondersteuning van leraren en schoolteams is noodzakelijk voor kwaliteitsvol afstandsonderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Leraren kunnen terecht bij hun ondersteuningsnetwerk of ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs met vragen over de afstemming van afstandsleren op de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Ondersteuners kunnen de leraren ook helpen bij de vormgeving van lesmateriaal en opdrachten voor individuele leerlingen, in het bijzonder voor leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen.
  • Voor ouders kunnen ondersteuners ook een taak opnemen. Ouders proberen hun kinderen te helpen en een goede leercontext te creëren. Ouders hebben vaak vragen over de dagindeling en de planning. Redelijke aanpassingen die op school gelden, kunnen misschien ook thuis toegepast worden.
  • Leerlingen blijven recht hebben op redelijke aanpassingen, ongeacht of de leerling naar school gaat of (deeltijds) werkt via afstandsleren. Mogelijks zijn in veranderende situaties andere of bijkomende redelijke aanpassingen nodig. Ook hier kan een ondersteuner bij helpen.

Heeft dit artikel u verder geholpen?