Mogen stagiairs die nu al een vaccin aangeboden krijgen weigeren zich te laten vaccineren? Update 28 januari

Ja dat mag. Vaccineren is niet verplicht en kan niet verplicht worden. Het uitsluiten van stagiairs op basis van het al dan niet gevaccineerd zijn is discriminerend en disproportioneel. Deze uitsluiting gaat ervan uit dat vaccinaties de besmetting uit de instellingen zal kunnen houden, wat niet bewezen is. Vaccins beletten niet dat je besmettingen doorgeeft, ze maken vooral dat je zelf niet ziek wordt. Bovendien is het nog niet mogelijk om iedereen te vaccineren (leerlingen jonger dan 16 jaar worden momenteel niet gevaccineerd) en wordt ook in de zorginstellingen nog niet iedere beroepsgroep gevaccineerd. Zolang er geen grote groep mensen gevaccineerd is, is er geen groepsimmuniteit. De veiligheidsmaatregelen blijven, ongeacht of men gevaccineerd is of niet, het belangrijkste in de bescherming tegen het coronavirus.

Heeft dit artikel u verder geholpen?