Schoolrekening op naam van bedrijf/zaak

Scholen kunnen de schoolrekening alleen richten aan de ouders van de leerlingen, niet aan een rechtspersoon die de werkgever van de ouders is of aan een rechtspersoon die is opgericht door (één van) de ouders.

Het erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs behoort fiscaal gezien tot de privésfeer.

Dit onderwijs is van de btw vrijgesteld door artikel 44, § 2, 4° van het Wetboek Btw. Wanneer je dit onderwijs zou aanrekenen aan een rechtspersoon die werkgever is van de ouders of aan een rechtspersoon die is opgericht door (één van) de ouders, dan vervalt de btw-vrijstelling. Een school die schoolrekeningen aan dergelijke rechtspersonen zou richten, zou gemengd btw-plichtig worden.

Lees ook: Kan je de schoolkosten van je kinderen aftrekken van de belastingen? | VRT NWS: nieuwsKan ik de studiekosten voor mijn kinderen fiscaal aftrekken? | De Standaard en De fiscale aftrek van studiekosten (kluwereasyweb.be).

Heeft dit artikel u verder geholpen?