Wanneer mag een personeelslid dat tot de risicogroep behoort en dat om medische redenen niet gevaccineerd mag worden terug werken?

De arbeidsarts beslist wanneer en op welke manier een personeelslid dat tot de risicogroep behoort opnieuw aan de slag kan. Als de arbeidsarts een andere visie heeft dan de behandelde arts, gaan ze in overleg om tot een oplossing te komen. Blijft er toch een meningsverschil bestaan, dan heeft de arbeidsarts het laatste woord over de aanwezigheid op de werkpost. Als de arbeidsarts beslist dat het personeelslid niet op school aan het werk kan, en het personeelslid kan niet van thuis uit werken, dan kan het een beroep doen op heirkracht.

Heeft dit artikel u verder geholpen?