Wat als leerlingen niet gevaccineerd worden op hun stageplaats? Update 15 maart

Update 15 maart: Het oplijsten van gegevens van stagiairs die via onderwijsinstellingen zijn verzameld, is afgerond. Het is niet de bedoeling om stageplaatsen nog aan te spreken over stagiairs in opleidingen die niet werden meegenomen. 


Voor stagiairs in de zorg die nog niet gevaccineerd zijn in de instellingen, is de medewerking van de onderwijsinstellingen nodig om hen op te lijsten. Zo kan het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) deze stagiairs uitnodigen om zich in een vaccinatiecentrum te laten vaccineren.

Stagiairs worden weerhouden op basis van opleidingen en niet op basis van de stageplaats.

Daardoor zullen niet alle stagiairs in de zorg prioritair gevaccineerd kunnen worden. Elk vaccin dat prioritair wordt gegeven, moet verantwoord zijn. Altijd moet de afweging gemaakt worden of met de beperkte voorraad vaccins de groep per se nu gevaccineerd moet worden of dat het later ook kan. Daarom is er in samenspraak met AZG en de onderwijskoepels en GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap een strikte selectie gebeurd.

De redenering om stagiairs mee te nemen in de prioritaire groepen verschilt ook van deze voor de zorgprofessionals. Met de vaccinatie van de stagiairs wordt voornamelijk beoogd om de overdracht naar kwetsbare populaties zoveel mogelijk te beperken. Bij de zorgprofessionals zijn er nog bijkomende overwegingen die een rol spelen. Zo voldoet een niet te verwaarlozen deel zelf aan de belangrijkste risicofactor, m.n. gevorderde leeftijd. Ook is de continuïteit van de zorgverlening essentieel. Daarom is er strikter geselecteerd binnen de zorgopleidingen dan binnen de door AZG opgemaakte beroepenlijst.

De geselecteerde structuuronderdelen voldoen aan de volgende criteria:

  • In de opleiding doen verhoudingsgewijs veel stagiairs stage bij mogelijk besmette personen die behoren tot kwetsbare populaties.
  • De stagiairs hebben voor de uitoefening van hun taken onvermijdelijk fysiek (hands-on) contact met cliënten/patiënten/residenten en anderen, zoals artsen, tandartsen, kinesitherapeuten …
  • De stagiairs komen later (na afstuderen) ook in aanmerking om een aanzienlijke bijdrage te leveren in het bestrijden van het virus.

De uiteindelijke lijst van structuuronderdelen is overeengekomen tussen AZG en het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en is definitief.

De volgende structuuronderdelen zijn weerhouden:pdf bestandLijst structuuronderdelen (pdf, 1 p.) (87 kB)

Voor de geselecteerde structuuronderdelen wil AZG weten welke stagiairs minstens 2 weken stage lopen tussen maart en het einde van het schooljaar. AZG zal de al gevaccineerde stagiairs uit de ingevulde lijst halen. Je moet dus geen rekening houden met welke stagiairs mogelijk al gevaccineerd zijn.

Wanneer deze stagiairs opgeroepen zullen worden, is afhankelijk van de levering van de vaccins en de voortgang van de vaccinatie van de risicogroepen.

 

Heeft dit artikel u verder geholpen?