Wat betekent een afkoelingsperiode voor de krokusvakantie? Update 21 januari

Het brede Vlaamse onderwijsveld legt een voorstel over de krokusvakantie ter goedkeuring voor aan het Overlegcomité dat vrijdag 22 januari samenkomt.

Dat voorstel houdt in dat er tijdens de week voor de krokusvakantie – van 8 tot en met 12 februari – een afkoelingsperiode wordt ingelast in het gewoon secundair onderwijs. Deze week vullen scholen in met collectief, voltijds afstandsonderwijs. Het is belangrijk om tijdens deze week afstandsonderwijs sterk in te zetten op de motivatie en het welbevinden van je leerlingen.

Scholen kunnen kwetsbare leerlingen op elk moment begeleiden op school. Ook dan respecteren ze de veiligheidsregels die nu gelden in het leerplichtonderwijs.

Deze afkoelingsperiode geldt niet voor :
•    Het basisonderwijs
•    BuSO OV 1 en 2
•    Het deeltijds kunst- en het volwassenenonderwijs waar door code rood al erg strenge maatregelen gelden.

Heeft dit artikel u verder geholpen?