Wat houdt een preventieve test in? Update 16 april

  • Een preventieve test gebeurt meestal met een antigeentest en niet met de klassieke coronatest (PCR-test). De antigeentest is minder betrouwbaar dan de PCR-test, maar moet niet in een labo geanalyseerd worden waardoor het testresultaat sneller bekend is. Om het preventieve karakter te bewaren en de lagere betrouwbaarheid te compenseren, is een testfrequentie van tweemaal per week aanbevolen, gedurende 4 weken. Lees meer over de verschillende testen
  • Preventief screenen betekent dat de testen enkel ingezet worden indien er geen vermoeden is van een mogelijke besmetting. Dat houdt in dat men geen symptomen vertoont, niet als hoog- of laagrisicocontact geïdentificeerd is, niet terugkomt uit een rode zone of geen onderdeel uitmaakt van een vermoedelijke clusterbesmetting. Indien men onder één van de hierboven beschreven categorieën valt, worden de hiervoor al bestaande procedures gevolgd en kan er geen sprake zijn van een preventieve screening.

Heeft dit artikel u verder geholpen?