Wat is de rol van het CLB bij contactonderzoek? Update 12 april

  • CLB’s staan in voor het contactonderzoek bij bevestigde gevallen van COVID-19 bij leerlingen en schoolpersoneel in het leerplichtonderwijs en de schoolinternaten.
  • CLB’s nemen geen rol op bij (vermoedelijke) besmettingen:
    • Buiten de schoolmuren, bijvoorbeeld in de sportclub of de jeugdbeweging.
    • In het deeltijds kunstonderwijs, volwassenonderwijs, hoger onderwijs of basiseducatie.
  • Bij een bevestigd geval van COVID-19 start het CLB met het contactonderzoek door de hoog risico- en laag risicocontacten in kaart te brengen.  Ze informeren de scholen en de ouders over te nemen maatregelen.
  • Als gevolg van de teststrategie die vanaf 23 november geldt, zorgen CLB ‘s ook voor de PRC-codes waarmee leerlingen zich kunnen laten testen in een test- of staalafnamecentrum.
  • CLB’s volgen de richtlijnen opgesteld door de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg. Deze richtlijnen zijn afgestemd op de procedures van Sciensano en vertaald naar de onderwijscontext.

Heeft dit artikel u verder geholpen?