Wat is een hoog of laag risicocontact in het onderwijs en welke maatregelen worden genomen? Update 3mei

Het CLB brengt vanuit haar contactonderzoek hoog- en laagrisicocontacten op de hoogte van de te nemen maatregelen. Naargelang de specifieke situaties zijn er afzonderlijke brieven. Het CLB zorgt voor een uitnodiging voor de testen. Lees meer over de rol van CLB.

Hoogrisicocontacten gaan in quarantaine en worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na identificatie en op het einde van de quarantaine. Is de tweede test negatief? Dan wordt de quarantaine beëindigd en mag men terug naar school. Is het testresultaat (van de eerste of tweede test) positief? Dan moet men gedurende minstens 10 dagen in isolatie.

Laagrisicocontacten mogen indien nodig naar school, hoogrisicocontacten niet.

 

Heeft dit artikel u verder geholpen?