Wat is ‘social distancing’? Mogelijke maatregelen op schoolniveau?

‘Social distancing’ betreft een reeks infectiebeperkende of -controlerende acties of maatregelen bedoeld om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te stoppen of te vertragen. De bedoeling is om de kans op contact tussen personen die geïnfecteerd zijn en anderen te verminderen en zo het verspreiden van de ziekte te minimaliseren.

Hoe doe je dat op schoolniveau?

1. Afstand houden, d.w.z. blootstelling vermijden aan andere personen binnen 1,5 meter. Dat is de afstand die vermeld wordt in het ministerieel besluit.

  • Indien mogelijk, gebruik dan een ruimere marge, zoniet garandeer minimaal 1,5 meter.
  • Gebruik markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen.
  • Gebruik spreidingsmaatregelen bij in-, uit en doorgangen met de hulpmiddelen hierboven opgesomd.
  • Bekijk de mogelijkheden van spreiding in de tijd gedurende een schooldag. Dat heeft automatisch een impact op het aantal aanwezige personen.
  • Spreid ook zoveel mogelijk de pauzes, intermitterend in plaats van samenvallend.

2. Beperk aanwezigheid in ruimten of op plaatsen waar groepen mensen aanwezig zijn. Zelfs al kan de minimale afstand tussen die personen gegarandeerd worden, dan nog is het aangewezen om de toegang voor te behouden aan wie daar echt aanwezig moet zijn.

3. Isolatie of afgezonderd werken is een extreme vorm van afstand houden. Normaal moet zoveel mogelijk vermeden worden dat personeelsleden afgezonderd werken, maar nu kan het een tijdelijke optie zijn.

  • Werkplekken onderbrengen in afzonderlijke ruimtes met bezetting door 1 persoon.
  • Werkplekken compartimenteren.
  • Indien mogelijk voor de uitvoering van het werk kunnen teams die normaal per 2 opereren, teruggebracht worden naar 1 persoon.
  • Zorg bij afgezonderde tewerkstelling voor de veiligheid van de geïsoleerde werknemer.

4. Gebruik alternatieven voor bijeenkomsten zoals vergaderingen, opleidingen of werkoverleg. Digitale communicatiemiddelen en -tools bieden ongekende mogelijkheden om te overleggen.

5. Geen begroetingen die contact inhouden. Er zijn voldoende alternatieven voor de handdruk. Het blijft evenwel belangrijk om dat herhaald te benadrukken. De macht der gewoonte neemt vaak nog de bovenhand.

6. Pas de hygiënemaatregelen rigoureus toe. Regelmatig de handen wassen en ook na contact met voorwerpen of oppervlakken die door anderen beroerd zijn. Desgevallend kunnen wegwerphandschoenen gebruikt worden.

7. Als het noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen, beperk dan die ‘blootstelling’ zoveel mogelijk in de tijd en limiteer het aantal personen dat in zo’n situatie terechtkomt. Hou tegelijk rekening met punt 8 (mondmaskers).

8. Voorzie het gebruik van beschermingsmiddelen als het noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen of als je een gesloten ruimte moet betreden waar veel mensen aanwezig zijn. Gewone mondmaskers en maskers die voldoen aan de voorwaarden voor persoonlijke bescherming moeten correct en consistent gedragen worden gedurende de tijd dat ze gebruikt worden.

9. Stel reis- en verplaatsingsbeperkingen in. Laat enkel wat absoluut noodzakelijk is en niet kan worden opgelost langs digitale weg doorgaan.

 

Heeft dit artikel u verder geholpen?