Wat met leerkrachten die zwanger zijn of borstvoeding geven? Lopen die een verhoogd risico om terug op te starten op school? Vallen zij onder de risicogroep?

We volgen de richtlijnen van Sciensano en het advies van de VVOG (Vlaamse Vereniging voor Obstetrie
en Gynaecologie).
In vroegere procedures werden zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 6 maanden veiligheidshalve
als risicogroep vermeld. Op basis van de evoluerende kennis rond COVID-19 worden deze momenteel
niet meer als risicogroep beschouwd. Er zijn immers geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere
vrouwen meer risico lopen om ziek te worden door het coronavirus. Geruststellend is dat er onder de erg
zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Op dit moment is er geen reden tot paniek. De
gebruikelijke hand- en hoesthygiene toepassen, zou voldoende moeten zijn. Indien de job geen direct
zorgend contact met besmette personen inhoudt kan het werk normaal doorgaan.
Volgende zwangere vrouwen moeten wel thuisblijven:
• zwangere vrouwen met klachten (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen);
• zwangere vrouwen met een bewezen coronavirusbesmetting.
Concreet betekent dit dat er op basis van de huidige kennis geen verhoogd risico is voor zwangeren op
besmetting. Er is ook geen risico op een ernstiger verloop van de ziekte of transplacentaire overdracht.
Met andere woorden blijft de normale procedure moederschapsbescherming van kracht.

Wat borstvoeding betreft: Gezien de voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van
moedermelk bij de overdracht van andere luchtwegvirussen, kan de moeder doorgaan met borstvoeding,
mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Moeders die symptomen vertonen maar
zich goed genoeg voelen om borstvoeding te geven, moeten een masker dragen in de buurt van hun kind
(ook tijdens het voeden), hun handen wassen voor en na contact met hun kind en verontreinigde
oppervlakken en voorwerpen reinigen/desinfecteren. Dit is wat iedereen moet doen die vermoedelijk
besmet is of de bevestiging heeft besmet te zijn met COVID-19 en in contact komt met andere mensen,
in het bijzonder met kinderen. Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven worden aangemoedigd
hun melk af te kolven en aan hun kind te geven – mits inachtneming van alle noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.

 

Heeft dit artikel u verder geholpen?