Welke afspraken gelden voor LO-lessen in het secundair onderwijs? Update 2 december

Corona laat voorlopig niet toe dat aan alle lesdoelen L.O. even intensief kan worden gewerkt. Leraren L.O. kunnen de focus leggen op thema’s die zeker nu van belang zijn voor het welbevinden van leerlingen. Bijvoorbeeld ademhalings-en ontspanningstechnieken, tussenin voldoende (voor, tijdens en na afstandslessen) bewegen, EHBO of aandacht voor een gezonde levensstijl,…

Er werd bij de onderhandelingen tussen virologen, sociale partners en onderwijsbetrokkenen
uitgegaan van volgende standpunten:
Een groot probleem waar scholen momenteel tegen aanlopen is de categorieke sluiting van
sportinfrastructuur. Door deze sluiting zijn scholen niet welkom in vele externe lokale
infrastructuur. Het onderwijs trekt geen externe contacten aan en kan dus ook perfect de
interactiestromen controleren, waardoor er hier zeker mogelijkheden liggen om het
onderwijs wel toegang te verschaffen tot (externe) sportinfrastructuren. Op die manier kan
men toch onder andere omstandigheden verschillende leerplandoelen bereiken.
• De rol van de leerkracht lichamelijke opvoeding in coronatijden is het blijven werken
aan het fysiek en psychisch welbevinden van je leerlingen. Corona laat voorlopig niet toe
dat aan alle lesdoelen L.O. (even intensief) kan worden gewerkt. In afwachting van
wijzigingen kunnen leerkrachten LO aandacht hebben voor lesonderwerpen die zeker nu van
belang zijn zoals bv. ademhalings- en ontspanningstechnieken, voldoende bewegen, EHBO
en aandacht voor een gezonde levensstijl.

Handhygiëne is een basisvereiste. De leerlingen en de leerkracht wassen de handen voor en na
de les LO!
Mondmaskers:
• Worden altijd gedragen door de leerkracht.
• Leerlingen dragen hun mondmasker ook in de kleedkamer. Tijdens sportactiviteiten moet dit
niet wanneer social distance gegarandeerd is. Tijdens instructiemomenten vraag je wel best
dat de leerlingen het mondmasker opzetten. Denk na over het veilig bewaren van het masker
tijdens de les LO. Dit kan bv. in een zuivere enveloppe of een doosje waarop de naam van de
leerling staat.
• Leerlingen dragen indoor verplicht een mondmasker bij oefeningen waarbij een vluchtig
contact mogelijk is, bv wel bij gymnastiek ifv helpersfunctie; niet bij bv yoga of
ropeskipping single rope waarbij meer dan de nodige afstand kan gegarandeerd worden.

Leerinhouden:
Outdoor:
• Lessen L.O. gaan maximaal contactloos en zoveel mogelijk buiten door (indien de
weersomstandigheden dit toelaten).
o Buiten is de kans op besmetting kleiner. De vraag ivm luchtcirculatie stelt zich daar
immers niet/minder. Zo veel mogelijk afstand bewaren blijft wel belangrijk.
• Matig intensieve beweegactiviteiten worden buiten gegeven.
o Contactloze beweeg- en sportactiviteiten en individuele oefenvormen krijgen de
voorkeur
o Technische en tactische oefen- en spelvormen met social distance zijn terug
mogelijk (geen wedstrijden)
Indoor:
Laag intensieve, contactloze beweeg- en sportactiviteiten kunnen indoor nog steeds
gegeven worden. Indoor gaan lessen altijd door in goed geventileerde/verluchte ruimtes.
• Wedstrijdvormen bij doelspelen (met aanvallers en verdedigers) kunnen niet.
• Wedstrijdvormen bij terugslagspelen zoals badminton of tafeltennis kunnen wel wanneer
enkelspel gespeeld wordt, bv ook op een half badmintonterrein.
• Oefenvormen waarbij anderhalve meter afstand kan gegarandeerd worden kunnen bij doelen
terugslagspelen.
• Ritmische vorming, gymnastiek, fitness, rugscholing, works-outs, stabilisatieoefeningen, rope
skipping (single rope), yoga,…, kan zonder mondmasker, wanneer altijd minimum anderhalve
meter afstand tot elkaar gegarandeerd is.
• Gymnastiek met helpersfunctie kan wanneer door iedereen (leerkracht en leerling) een
mondmasker gedragen wordt. Zorg er wel voor de de fysieke belasting voor de leerling matig
blijft.
• Echte contactsporten zoals contact- en verdedigingsvormen, partnerdans, acro, … zijn te
risicovol en worden nu niet aangeboden. Binnen contact en verdediging zijn individuele
valtechnieken zonder contact (zoals in judo) of slag- en stoottechnieken zonder partner op
voldoende afstand (zoals in karate, tae bo,…) wel mogelijk.
• EHBO zonder beademing en met mondmasker aan kan.
• Andere leerinhouden met fysiek contact kunnen niet.

Zwemonderwijs wordt weer mogelijk nadat zwembaden terug geopend worden. Scholen met een
eigen zwembad mogen dit open houden volgens de regels net voor de sluiting van de openbare
zwembaden.
Voor het zwemonderwijs wordt volgens onderstaande prioriteit gegeven aan
o Basisonderwijs: zelfredzaamheid
o Sportonderwijs (zowel sportscholen als lerarenopleiding)
o Secundair onderwijs

Gebruik van materialen van de school

• Gebruik van materiaal is toegestaan. Na elke les/groep worden contactpunten gereinigd.
• Alle materialen die intensief aangeraakt worden (handvat badminton rackets, hockeysticks,
rekstokken, …) moeten tussen 2 verschillende groepen afgewassen worden.

Verplaatsingen naar accommodatie:

• Sporten en bewegen buiten de schoolmuren worden niet als extramurosactiviteit
beschouwd. Zij vormen ook een uitzondering op het samenscholingsverbod.
Leerlingen mogen in het kader van de lessen lichamelijke opvoeding naar de atletiekpiste, het
sportterrein, het zwembad, de gemeentelijke sporthal of andere sportaccommodaties buiten de
school. Deze verplaatsingen zijn essentieel om de leerplandoelstellingen te realiseren en horen niet
onder de noemer van extra-murosactiviteiten.
Bij outdoor verplaatsing te voet in groep is het moeilijk om 1,5 m afstand te houden en is het vaak
aangewezen om ook een mondmasker te dragen. Volg altijd een eventueel lokale
mondmaskerverplichting voor outdoor verplaatsingen te voet/met de fiets.
Doe verplaatsingen zoveel mogelijk te voet of met de fiets. Vermijd in ieder geval om klasgroepen
samen te zetten op de bus. Als het echt niet anders kan, geef dan extra aandacht aan ventilatie en
verluchting in de bus, zet klasgroepen uit elkaar én werk met vaste plaatsen. Dat laatste is erg
belangrijk in het kader van de contact tracing.

Extra muros activiteiten:

Extra-murosactiviteiten kunnen niet.
Het gebruik van externe accommodaties en zwembad in het kader van de reguliere lessen LO
worden niet gezien als extra-muros activiteit.
Essentiële observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van opleidingen in het
studiegebied sport kunnen wel indien deze veilig kunnen plaatsvinden.

In communicatie met de preventieadviseur van de school kan besloten worden dat lokaal
           strengere maatregelen nodig zijn.

Heeft dit artikel u verder geholpen?