Wie zorgt er voor de vaccinaties van stagiairs in het leerplichtenonderwijs? Update 28 januari

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk voor de organisatie van de verdeling en toediening van vaccinaties in Vlaanderen. Vind de grote lijnen voor de vaccinatiestrategie: volgorde van vaccineren.

Ook voor de verdere operationalisering zoals het bepalen van verfijningen is het Agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd. Voor het bepalen wie wanneer kan worden gevaccineerd zal veel afhangen van de beschikbare voorraden.
Momenteel wordt er prioriteit gegeven aan de personeelsleden uit zorginstellingen die contact hebben met indexpatiënten.

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming verzamelt in de komende weken gegevens over de stagiaires in de zorginstellingen. Enkel het Pfizer vaccin kan aan die stagiairs worden toegediend.

Heeft dit artikel u verder geholpen?