Wie zorgt voor de verzekering van medisch geschoold of opgeleid personeel dat sneltesten afneemt? Update 4 mei

De onderwijsinstelling neemt contact op met haar verzekeraar om na te gaan of iemand die binnen de instelling is tewerkgesteld en bereid is om de testen af te nemen, voldoende is verzekerd.  Een afzonderlijke verzekering door diegene die de testen afneemt, is niet vereist. Ook wanneer er met vrijwilligers wordt gewerkt, wordt er met de verzekeraar nagegaan of het afnemen van testen voldoende verzekerd is.

Heeft dit artikel u verder geholpen?