Worden nog speekseltesten ingezet? Update 16 april

Neen, er worden geen speekseltesten meer ingezet om personeelsleden te testen. De speekseltesten worden vervangen door sneltesten en mogelijk later door zelftesten.

Heeft dit artikel u verder geholpen?